tip en ven

Tip en ven Tell a friend Erzählen Sie einem Freund

For at være sikker på, at vores henvendelse ikke er til ulejlighed, beder vi dig kun tippe venner, som du ved, kunne være interesserede i kunst.

 

Vi overholder naturligvis markedsføringsloven. Du har mulighed for at redigere den e-mail du sender, inden du afsender den:

 

Markedsføringsloven § 6 stk 2.2.1. Tip en ven-funktion

Mange erhvervsdrivende har på deres hjemmeside en funktion, der gør det muligt for andre at sende en besked via den erhvervsdrivendes hjemmeside. Funktionerne benævnes ofte »Tip en ven« eller lignende og indebærer, at en forbruger, der benytter funktionen, sender reklamemateriale eller et link til den erhvervsdrivendes hjemmeside til en person, der ikke har anmodet om at modtage reklame via e-mail. I nogle tilfælde bliver forbrugeren præmieret for at »tippe« sin ven.

 

Ved at stille en ”tip en ven”-funktion til rådighed kan man selvfølgelig sige, at den erhvervsdrivende opfordrer en privat person til at sende reklame til en person, der ikke har bedt om det. Det er imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende ikke overtræder markedsføringslovens § 6 blot ved at stille funktionen til rådighed. Er der lagt en tekst ind i den besked, der sendes, må forbrugeren kunne se, hvilken tekst han eller hun sender videre, hvis funktionen anvendes. Forbrugeren skal have mulighed for at slette eller rette i teksten. Hvis den erhvervsdrivende derimod belønner eller præmierer forbrugeren, eller skaber et incitament for at få ham eller hende til at benytte funktionen, vil den erhvervsdrivende overtræde § 6, hvis modtageren af mailen ikke har anmodet om at få reklame pr. e-mail. Fx har Forbrugerombudsmanden grebet ind over for en virksomhed, der opfordrede private personer til at overraske familie, venner og kolleger ved at sende et elektronisk ”dansende julekort”, der var påført et produkts varemærke. Personer, der sendte julekortet, deltog samtidig i en konkurrence (j.nr. 08/08679). I et andet tilfælde tilbød en bank sine kunder 150 kr., hvis kunden videresendte et link til bankens hjemmeside til venner og bekendte, og dette resulterede i, at modtageren af mailen åbnede et depot i banken og loggede sig ind på siden. Banken vedtog en bøde for overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 1. (Sag 12/02431).

Copyright @ All Rights Reserved